OKUDUĞUNU ANLAMA-3. SINIF

Okuduğunu anlama, hem yetişkinler hem de çocuklar için öğrenmenin temelini oluşturan bir beceridir. Bu beceri her insanda olmakla birlikte kişiden kişiye farklılık gösterir. Okuduğunu anlama becerisi iki becerinin bir araya gelmesinden oluşur:
1. Okuma becerisi
2. Anlama becerisi
Bu iki beceriyi birlikte düşünecek olursak okuduğunu anlamayı; yazılı, görsel ve elektronik metinler üzerinde dikkat, algılama, hatırlama, anlamlandırma, yorumlama, sentezleme, değerlendirme ve çözümleme gibi zihinsel işlemlerin eş zamanlı gerçekleştiği bir dil becerisi olarak düşünebiliriz.
Damla Yayınevi olarak 1,2,3 ve 4. Sınıf okuduğunu anlama kitaplarımızla eğitimin en temel becerisi olan okuduğunu anlamaya katkı sunmak üzere;
*Her biri 4 sayfadan oluşan 32 haftalık,
*32 farklı okuma parçasından oluşan,
* Her bir okuma parçasına ait zengin etkinlikler içeren,
*Her haftaya bir sayfa mantık - muhakeme ve dikkat – hafıza etkinlikleri içeren bir şeklinde planladık.
“Okuduğunu Anlama” kitaplarımızla öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin, öğrenirken de mantık muhakeme ve dikkatlerini geliştirmenin keyfini yaşayacaklar.