İCAT ATÖLYESİ -1

“Ege ile Ece’nin İcat Atölyesi Eğitim Seti”mizin içinde STEM-A Eğitimi’ni;
Montessori, Scamper, İnovasyon, Kodlama ve Algoritma, Orff ve Değerler
Eğitimi ile destekledik.
“Ege ile Ece’nin İcat Atölyesi Eğitim Seti” hazırlanırken MEB Müfredatına
uygun kazanım ve göstergelerin gerçekleştirmelerine yönelik etkinliklerin yanı
sıra; çocukların ilgilerini çekmek, merak uyandırmak ve farklı düşünmelerini
desteklemek, etkinlikleri eğlenceli bir hâle getirmek, tahmin yeteneklerini
geliştirmek amacıyla farklı materyallerden yapılmış sayfalar ekledik. Bunlar;
asetat sayfaları, karton çizim sayfaları, yap-boz sayfalarıdır.
“İcat Atölyesi Eğitim Seti”mizde; kitaplarımızın içerisindeki konularla ve
Stem-A etkinlikleri ve projeleri ile ilgili videolar hazırladık. Böylece çocukların
meraklarını uyandırmak, farklı bilgiler sunarak ilgilerini çekmek, hayal
güçlerini geliştirmek, özgün ve farklı düşünmelerine katkı sağlamak ve bu
şekilde öğrendiklerini kalıcı hâle getirmek istedik.
ORFF Tekniği’ne uygun olarak şekiller, sayılar, kavramlar ve temalarla ilgili
şarkıları sözlü ve enstrumental olarak dinleyebilecekleri karekodları sayfalara
yerleştirdik.
DEĞERLER EĞİTİMİ ile saygılı ve pozitif bir birey olmalarını sağlamak,
özgüveni olan başarılı çocuklar yetiştirmeyi amaçladık.