DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DEFTERİM 5

DKS Multi Set: Defter, Kitap ve Soru Bankası özelliği taşıyan, alanında tek ve özgün bir çalışmadır.

Defterdir çünkü tıpkı bir deftere not alıyormuşçasına çokça uygulamalar yapılabilir.

Kitaptır çünkü bir kitaptan öğrenilecek kadar zengin bilgiler içermektedir.

Soru bankasıdır çünkü her tema sonunda hazırladığımız “Kazanım Ölçme Testleri” ve “Sarmal Testler” ile sayfa altlarında PISA Destekli 4B Soru Bankası’na yapılan yönlendirmeler sayesinde öğrencilerimiz diledikleri kadar soru çözme imkânına sahip olacaklardır.

PISA Destekli 4B Soru Bankası alanında tek kitaptır ve DKS Multi Set’in bir parçasıdır. Bu setin bir bütün olarak kullanılmasını tavsiye ederiz.

DKS Multi Set, ders_id Takip Sistemi ile desteklenmektedir. Ders Takip Sistemi, konuların MEB müfredatına göre kaç ders_id saatinde işleneceğini gösteren bir sistemdir.

Bu çalışma hazırlanırken İbn-i Haldun’un öğrenme nazariyesi ve Bloom Taksonomisi dikkate alınmıştır.

Setimiz Akıllı Tahta’da rahatlıkla kullanabilmektedir. Özgün etkinlikler, dijital içerik ve daha pek çok sürpriz öğrencilerimizi bekliyor.