MATEMATİK-3

% 100 kazanımlara uygun pratik konu özetleri,Sade ve kolay anlaşılır zengin içerik,ders_id klasorında bulunmayan dil bilgisi etkinlikleri,Matematik ders_idinin özelliğine uygun olarak hazırlanmış konu kavrama ve pekiştirme egzersizleri,Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan aşamalı problemler,Konu kavrama ve pekiştirme egzersizleri,4B Ünite Değerlendirme Testleri,AKOD (Akıllı Optik Okuyucu) ile kolay ölçülebilen testler.

 

EV ÖDEVLERİ: 

 

Okulda öğrenilenleri pekiştirme egzersizlerinden oluşmaktadır.Eğitim seti içiresindeki klasorın konu sonlarında, ödev kitabının ilgili sayfalarına referanslar verilmiştir.

 

GÖRSEL PROBLEMLER GENEL YETENEK

 

Öğrencilerimizin Bilsem Sınavları’na hazırlanmasında destekleyici olan sözel yetenek, sayısal yetenek ve şekil yeteneğinden oluşan zengin içerik.Öğrencilerin verilen görselleri yorumlamasını sağlayan matematik problemleri.

 

OKUDUĞUNU ANLAMA DİKKAT BECERİLERİ

 

Öğrencilerimizin Bilsem Sınavları’na hazırlanmasında destekleyici olan dikkat etkinlikleri,Tematik Okuma parçaları ve okuduğunu anlama etkinlikleri.